„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
Békés Márton | 2010. szeptember 20.  | 10:11
Re_REgeneráció
Magyarország első Kormányzati Karrier Expóján nemigen talál fogást a baloldali sajtó sem. A szervezés profizmusán és az óriási érdeklődésen túl ebben az is szerepet játszik, hogy a szakmai rendezvény pártos felhangoktól mentes volt, viszont egy új és vonzó szellemiség hatotta át. Mi is volt ez?
A REgeneráció - Kormányzati Karrier Expo több szempontból is az újdonság erejével hatott: egyfelől nem rendeztek még Magyarországon ehhez hasonló nagyszabású kiállítást, ahol az összes - jelenleg nyolc - minisztérium megmutatja a rá jellemző karrier-lehetőségeket, másfelől teljesen egyedülálló kezdeményezésnek számít, hogy az állami szféra a közszolgálatiságot, a hivatás-szerűséget és a kreatív munkavégzés szempontjait egyszerre demonstrálja. A Millenárison nagyjából hat-nyolc ezer érdeklődő fordult meg, aki ott volt, láthatta, hogy az szépen dekorált egyenruhába öltözött HM-esek és a különböző tárcák és országos hivatalok civil munkatársai egyaránt kivonultak, óriási érdeklődés kísérte a Kormányzati Szolgáltató Központ körstandját és minden tárca államtitkárságai előtt sorok álltak. Az érdeklődés mértékét jól jelezte, hogy a tíz órai kapunyitást követő egy órában csak zsilipelve lehetett beengedni a látogatókat, és még a hat órai zárás előtt egy órával is kellemes korzóhangulat uralkodott a standoknál. A kiállításon meghirdetett Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra tízszeres túljelentkezés közepette pályáztak.

A Népszabadság aznapi riportja leadjének második kitétele ("Teltházzal - és persze politikai felhangokkal - zajlott le a kormányzati karrierexpó a Millenáris Teátrumban.") semmiképpen nem volt igaz. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter az expóval párhuzamosan zajló öt szekció-beszélgetés első paneljén hangsúlyozta: a közigazgatás megújításának személyi oldalán nem a pártpolitikai szempontok, hanem a szakmaiság és a rátermettség dönt a jövőben. A köz szolgálatának középpontba helyezése az egyéni életpálya és a karrier-elképzelések kialakításánál, valamint a magas szakmai színvonal ugyanis az a döntő kritérium, amely egy új köztisztviselői kar létrejötténél leginkább számításba jön. Nincs tehát ideológiai feltétel, s nem a pártos elkötelezettség, csak a közszolgálatiság eszméje/eszménye, vagyis a közjó előtérbe helyezése a lényeg. Gál András Levente, a KIM államtitkára hozzátette: a köztisztviselői karban fordulni fog a korfa, ugyanis sok szakember megy nyugdíjba, akiket a fiatalabb korosztályból lehet és kell pótolni.

A gazdasági válság miatt bizonytalanabbá váló versenyszféra elhelyezkedési lehetőségeivel egyenrangú álláslehetőségek és az állami szektoron kívül is jól kamatoztatható szakmai tapasztalatok várják a fiatalokat a közigazgatásban, amely ráadásul hosszabb távú pályaképet tesz lehetővé - hangzott el Kis Norbert miniszteri biztos, KSZK-vezető részéről. A gazdasági témájú szekció-beszélgetés ennek megerősítésén túl pedig világossá tette: 2010-től kezdve az állami és a vállalati szféra egymásra utaltságát jobban felismerő kormányzat a hazai vállalkozások fejlesztésén, kibontakozásának ösztönzésén és a beruházások megkönnyítésén fog dolgozni.

"Jövőre az állam, mint fogalom már máshogy fog megjelenni" - árulta el reményeiről Nagy Anna kormányszóvivő. A karrier expón már most is máshogyan festett a rendszerváltás után eltelt húsz évben alig-alig definiált, hol felduzzasztott, hol leszeletelt magyar állam képe. A rendezvény által bemutatott államigazgatás közvetlennek és kötetlennek tűnt, amely képes releváns munkaerő-piaci helyet és nem utolsó sorban jövőképet adni a pályakezdőknek. Minderre rásegített a kiállítás hivalkodástól mentes, de az állami szféra jelentőségét mégis demonstráló berendezése, az átláthatóság és a visszafogottság együttes designja. A REgeneráció az első állami, illetve kormányzati rendezvény, amely olyan képet mutatott magáról, amely igazán vonzó a diploma közelbe került fiatalok számára. Mindehhez hozzájárult, hogy a hagyományos hirdetőfelületeken túl a kampány a FB-on és a karrier expó saját blogfelületén zajlott, a kreatív munka pedig olyan arculatot dolgozott ki, amely elsősorban a huszonévesek számára volt érthető és izgalmas. A REgeneráció brandjét nagy pontossággal úgy sikerült kialakítani (a név, a logó, az arculat segítségével), hogy a lendületes, energikus, kreatív üzenet hibátlanul célba talált. Mindennek köszönhetően a hivatalnoklevegő helyett egy új klíma uralkodott a karrier expón, amit a fiatal diplomások, a most huszon-, illetve harmincévesek alakítottak ki.

A magyar állam korszerűsítése, reformja és a közigazgatás fiatalítása egymásból következik - mondta a kormányszóvivő. Az utópikus tervezés és az egyszerre ideologikus, valamint technokrata "államreform"-kísérletezés helyébe lépő új kormányzati szemlélet az állam szerepének újragondolásáról tanúskodik, és megerősíti, hogy a takarékos, hatékony, átlátható működés fontos feltételei a működtetők személyi állományában is keresendőek. A bürokratikus túlsúly felszámolása és a generációs frissítés valóban egymást feltételezi. A Moszkva tér kultfilmje a rendszerváltás évében érettségiző nemzedéknek állított emléket. Épp ekkor végzett Győrben Hatos Pál is, aki a Balassi Intézet vezetőjeként a második szekcióban elmondta: a '89-ben felnőtt korba lépők után mára egy új generáció jelent meg a színen, amely sok mindenben hasonlóan látja a dolgokat, ugyanakkor nemzedéki szempontból egy másik világot jelent. Az alkotó korban lévő harmincasok után a huszonévesek most lépik át a küszöböt.

Szombaton valami nagy dolog történt. Olyan embléma született, amely egy új világot jelképez. Folyt. köv.
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
arabraB | 2010. szeptember 20.  | 10:49
# 1

Nagyon örültem a regenerációnak, különös lehetőség volt ez a mai hazai megítélésben.

De főképp különösen örültem annak, hogy azok a kérdések hangzottak el tőled a riporteri székből, amik bennem is megfogalmazódtak, és amelyekre olyan válaszok születtek, ami miatt most érdemesnek látom ezt a pályát nem csak kipróbálni, de hivatásszerűen is művelni a jövőben.

És azért is örültem ennek a lehetőségnek, mert így eljutottam erre az oldalra, ahol nagyon érdekes írásokkal találkozom.

Szóval mindent összegezve, köszönöm!

K.Barbara

Kata Flam | 2010. szeptember 21.  | 12:12
# 3
Az tényleg nagyon jól hangzik, hogy "a közigazgatás megújításának személyi oldalán nem a pártpolitikai szempontok, hanem a szakmaiság és a rátermettség dönt a jövőben", vagyis döntene, ha tényleg így lenne. Ha viszont ez így van, akkor mit keres pl. Petykó Adrienn a Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési főosztályának vezetői székében? És miért küldtek el valóban szakképzett és tapasztalattal is rendelkező köztisztviselőket? Gondolom a még 'szakképzettebb'  friss egyetemistákért? Ugyanmár.
Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.