„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
VSZ:  | 2010. október 23.  | 09:00
Palackba zárt üzenet?
1956-ban egy ma elképzelhetetlen totális diktatúrát söpört el a forradalom. Becsüljük meg jobban azt a szabadságot, amit ma természetesnek veszünk. Duka Zsófia és Kovács Diána jegyzete.
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?


Márai Sándor: Mennyből az angyal

Elszomorító tény, hogy annak ellenére, hogy az '56 októberi események, illetve az azt követő megtorlás az érettségi tételek között is szerepel, hányan nem ismerik a forradalom eseményeit és nem ismerik fel annak jelentőségét. Sokszor úgy tűnik ugyanis, mintha a nagyapáink által kivívott szabadsággal nem tudnánk mit kezdeni. Mi, fiatalok ezt valahogy félreértelmezzük és nem élünk megfelelően a szabadság adta lehetőségekkel.

A szabadság nem jelenthet deviáns magatartást és kulturálatlanságot, éppen ellenkezőleg: meg kell tanulnunk újraértelmezni a szellemi és a fizikai szabadság lehetőségét. Becsülnünk kell azt, hogy ma már senki nem cenzúrázhat műveket pusztán azért, mert ideológiailag nem felel meg a Párt politikai elvárásainak, senkit nem deportálhatnak pusztán azért, mert egy irigy, jó elvtárs kinézte magának lakhelyül a tulajdonában álló ingatlant, valamint senkit nem hurcolhatnak meg és végezhetnek ki. Nőjünk fel végre: becsüljük meg a szabadságot!

Harcoljunk a felelősség és a bátor szembenézés erejével! Hassa át életünket '56 üzenete: ivódjon bele a büszkeség, a tiszteletteljes alázat és a valódi szabadság.

(Illusztrációnkon egy 1956. november elsejei újság címlaprészlete látható.)
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
kérdés | 2010. október 25.  | 09:44
# 1

Segítséget kérek.

Spirituálisan is, nemcsak a történészektől.

 

A 21. házszám alatt laktunk.

A 23. számú házban laktak Kopácsyék, ha nem csal az emlékezetem.

 

Jegyezzük meg, 23.

 

Mint az a nap, amikor kitört a forradalom.

 

2010. október 23-án gyermekkori barátném arra sétál egy vendégével. Látja, hogy eladó a ház.

Rögvest ír nekem, emlékszem-e, kik laktak ott?

Október 23-ra gyújtott mécsesem épp kialudt már.

 

Igen, emlékezem.

Arra is, hogy sosem lehetett látni őket kint, hajnalonta ápolták a  kertet.

Egyszer, már nagylány voltam, a kertkapuban találkoztam a bácsival.

Köszönt s lehajtotta a fejét, majd mint akinek halaszthatatlan dolga van, sietett befelé.

Mint családja, ha valaki szembejött velük az utcán.

 

Most újra előhívta az idő.

Az idő úgy halad, hogy a fontos pillanatoknál újra megáll.

 

23.

 

 

 

 

Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.