„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
 | 2010. november 19.  | 05:19
MSZP, SZDSZ: Szentkorona, ezerév
1998-ban nemhogy az MSZP, de az SZDSZ is az alkotmány preambulumába iktatta volna a "Szentkoronát". Az "ezeréves folytonosságra" szintén utalni akartak.
Egy 1997-es tervezet után a Bihari Mihály, akkori MSZP-s országgyűlési képviselő által vezetett alkotmányelőkészítő-bizottság 1998 márciusában kész alkotmányszöveg-koncepciót tett le a Parlament asztalára. Bár annak elfogadására a közelgő választások miatt már nem került sor, érdemes szemezgetni, ki milyen megoldásokat alkalmazott volna azokban a vitákban, melyeknek süvítő szele ma is át meg átjárja a Kárpát-medence politikai zegzugait.

Az alábbiakban szöveghűen közöljük az MSZP és az SZDSZ által támogatott preambulum-szövegeket.

Az MSZP által támogatott változat:

"Magyarország történelmi hagyományainak - amelyeket a magyar Szentkorona is jelképez -, az alkotmányosság egyetemes értékeinek tiszteletben tartásával, a magyar állam ezeréves folytonosságának megerősítéseként a magyar nép ünnepélyesen kinyilvánítja azt az akaratát, hogy - a szabadság, egyenlőség, testvériség szellemében - megvalósítja a demokráciát és a jogállamiságot, biztosítja és védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, és úgy kívánja érvényre juttatni a népszuveneritást, hogy az összhangban álljon a nemzetek közötti egyenjogúság és békés együttműködés alapelvével. Mindezek jegyében az Országgyűlés - tiszteletben tartva a magyar állampolgárok akaratát - elfogadja a Magyar Köztársaság Alkotmányát."

Az SZDSZ által támogatott változat:

"Magyarország történelmi hagyományainak - amelyeket a magyar Szentkorona, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az 1956-os forradalom, valamint a demokratikus állam és függetlenség 1989-90-es megteremtése is jelképez -, az alkotmányosság egyetemes értékeinek tiszteletben tartásával, a magyar állam ezeréves folytonosságának megerősítéseként a magyar állampolgárok közössége ünnepélyesen kinyilvánítja azt az akaratát, hogy - a szabadság, egyenlőség és testvériség szellemében - megvalósítja a demokráciát és a jogállamiságot, biztosítja és védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, és úgy kívánja érvényre juttatni a népszuverenitást, hogy az összhangban álljon a nemzetek közötti egyenjogúság és békés együttműködés alapelvével. Mindezek jegyében az Országgyűlés - tiszteletben tartva a magyar állampolgárok akaratát - elfogadja a Magyar Köztársaság Alkotmányát."

(Forrás: Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő munkájának dokumentumai, 1994-1998. Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 1998.)
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
stockholm | 2010. november 25.  | 13:23
# 1
Azért fontosak az ilyen bejegyzések, mert újra és újra tudatosítanunk kell, hogy kikkel is van dolgunk.
Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.