„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
Békés Márton | 2011. június 28.  | 17:49
Reagan Budapesten
Holnap Reagan-szobor avatás lesz a budapesti Szabadság téren. Jó volna, ha mindez több lenne jelképnél és több maradna emlékezésnél. Olyan hitvallás lenne, amely tettekre vezet.
2011. június 29-én, fél háromkor avatják fel az amerikai nagykövetség közelében - és a Magyarország szovjet megszállására emlékeztető sztálinbarokk obeliszk szomszédságában - Ronald Reagan szobrát. Az Egyesült Államok 40. elnöke, aki a hidegháború utolsó periódusában sarokba szorította a "Gonosz Birodalmát", nem csak a nemzetközi életben szilárdította meg a szabad világ vezetőjének meggyengülni látszó pozícióit, hanem új erőt és hitet adott az amerikaiaknak és világszerte a szabadságot szerető embereknek.

Miközben Amerika a centenáriumi ünnepségek keretében a Nagy Elnök századik születésnapjára emlékezik, Magyarország a nyugati világ értékrendje és érdekszövetsége iránti orientációját megerősítve Transzatlanti Hetet rendez és felállítja a fővárosban Ronald Reagan szobrát. A szimbólumok és a nyilatkozatok szintjén minden rendben látszónak tűnik, de valahogy háttérben marad mindaz, amiben Reagan egykor hitt, és ami nem csak naggyá tette újra Amerikát, hanem ami megszabadította a világot a kommunizmustól, s vele Magyarországot a szovjet befolyástól.

Amerika ugyanis ismét elbizonytalanodott. Mintha a Reagan előtti Carter-korszak külpolitikája tért volna vissza napjainkban, amely ambivalens cselekedeteivel, tisztázatlan külügyi doktrínájával meglelné tükörképét az Obama-féle reményrezsim tétova lépéseiben, vonakodó beavatkozásaiban. Eközben 2008 óta Amerikával együtt a szabad piacgazdaság alapján működő nyugati világ már nem bízik annyira a szorgalom, a kemény munka és a takarékosság jóléttel való közvetlen összeköttetésében. Hiszen a kapitalizmus eredeti, heroikus és spirituális dimenzióját - amelyről Adam Smith és Széchenyi oly sokat írt - először a spekuláció homályosította el, majd a fedezetlen hitelekből és államilag támogatott túlfogyasztásból álló légvár összeomlása után a kiút kontúrjai is elhalványodtak. Nem világos, mit kellene tenni a gazdasággal? Restaurálni kell-e a jóléti államot, amely egész társadalmi csoportokat "nevel le" az öngondoskodásról, a tevékeny életről és az egyéni felelősségvállalásról; vagy pedig újabb és újabb IMF-hitelekért cserébe drasztikusan át kellene rendeznünk a fennálló társadalmi-gazdasági viszonyokat; vagy esetleg egyszerűen kikerülve a kérdést, máshonnan felvett pénzekkel kellene finanszírozni az államadóssággal és munkanélküliséggel küszködő, lassacskán elöregedő társadalmakat az Atlanti-óceán mindkét partján? Az igazi kérdés azonban az, hogy van-e negyedik út?

Ronald Reagan persze könnyű helyzetben volt: ismerte országa lehetőségeit és pontosan tudta, mi múlik azon, ha Amerika nem győzi le a Szovjetuniót, nem revitalizálja kultúráját és nem állítja növekedési pályára gazdaságát. Nevén merte nevezni az ellenséget és hitet tudott adni országának. Volt egyértelmű ellenségképe és volt világos programja, amely kijelölte a politikai döntések helyét és idejét, és ezzel a történelem alakításának menetét. A kommunista impérium ugyanis nem magától omlott össze, a középosztály nem véletlenül élt jobban, és az amerikai életforma nem csak úgy vált világszerte óhajtott és csodált kulturális vívmánnyá.

Úgy tűnik, a józan ész újra felfedezése és az első látásra pofonegyszerű, valójában keserves tapasztalatok révén kikristályosodó bölcsességhez való eljutás napjainkban is szükségessé válik. Olyasmiket kell ismét kimondani, amit az értelmiség ostobaságnak bélyegzett úgy a '60-as években, mint az ezredfordulót követően. Például, hogy a jólét és a befektetett, hasznos munka növekedése egyenesen arányos egymással, hogy az atlanti civilizáció kipróbált értékei otthon támogatásra, sérülékeny érdekei pedig a világban védelemre szorulnak, hogy az az ellenfél, amelyik csak az erő nyelvén ért, ellenségnek tekintendő és ennek megfelelően kezelendő.

A Jobbklikk szerzői és barátaik nemrég blogot indítottak, amely a Reagan-szobor felállításának apropóján naponta két poszt segítségével méltatja és elemzi az egykori amerikai elnök tevékenységét és habitusát, örökségét és mentalitását. Hogy a szobor köztéri díszítő elemből eleven hitvallás, emlékeztető szimbólumból pedig motiváló tényező legyen.
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
butapesti | 2011. június 29.  | 23:09
# 1

Sajnos közkeletű tévedés, hogy Reagan elnök csillagháborús tervei miatt omlott össze a Szovjetunió. Nos ez nem igaz. Anno maga Gorbacsov árulta el a beszédeiben, hogy mekkora csődtömeget örökölt. Egyszerűen saját magától roppant össze a szovjet gazdasági és politikai rendszer, mert életképtelen volt. Már hiába volt "glasznoszt" és ráolvasás. Ahogy Gorbacsov is elmondta: "Nem tudunk használható borotvapengét előállítani." vagy ezt: "Kétszer annyi traktorunk van, mint az Egyesült Államoknak, de ott a traktor gond nélkül működik, a mieinket pedig folyton javítják."

Később kiderült, hogy nemcsak a traktor nem működött...

(Az már csak hab volt a tortán, hogy egy 18 éves német egyetemista egy közönséges Cessna géppel átrepülte az "áthatolhatatlan" szovjet védelmi rendszert és leszállt a Vörös Téren.)

Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.