„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
Jobbklikk Egyesület | 2012. szeptember 4.  | 10:00
"Át akarjuk rendezni a politikai térképet"
Schiffer András LMP-s országgyűlési képviselő baloldaliságról, zöld fordulatról, modernizáció-kritikáról. Békés Márton interjúja.
"Mindig baloldalinak tartottam magamat"


A Lehet Más a Politika meghatározó politikusaként liberális, szocdem vagy konzervatív-e inkább?

Lassan húsz éve az a meggyőződésem, hogy a nagy XIX. századi elbeszélések kicsorbulnak a XXI. század valóságán. A konzervatív, a szocialista és a liberális hagyomány tovább él, különböző elegyekben jelen van a legtöbb politikai szereplőben mind a három - énbennem is -, de egész egyszerűen fel kell ismerni, hogy az új műsorhoz új ideológiák kellenek. A konzervatív, a szocialista és a liberális jelzők - noha tiszteletreméltó mind a három - ma már a politikai színpadon szerte a világban nem egyebek, mint marketingfogások. Azokban az országokban, ahol szerves politikai hagyomány van, mondjuk Angliában, a Labour rózsája nem azt jelenti, hogy a Munkáspárt egy koherens szociáldemokrata programot érvényesít, hanem azt jelenti, hogy vannak családok, ahol mélyen, több generáción keresztül van egy érzelmi kötődés ehhez a szimbolikához.

Ha ’91-ben kérdezik ezt, akkor biztos a szociáldemokratát választottam volna, de ezzel legalább húsz éve leszámoltam. Ha a politikai identitásomat kérdezi valaki, akkor én mindig baloldalinak tartottam magamat. Az LMP-t nem akarom annak minősíteni, mert ez minden ökológiai pártban egy igen érzékeny kérdés: nem véletlenül mondták már harminc évvel ezelőtt a német zöldek, hogy nem jobbra, nem balra, hanem előre. A XXI. századi ideológiák közül az ökopolitika, a globalizáció-kritikai felfogás az, amit magaménak vallok. Ezekben pedig tetten érhető a liberális hagyomány, amikor a procedurális igazságosságról, az emberi méltóság védelméről van szó, egyáltalán a jogállam intézmények védelméről beszélünk; benne van a konzervatív hagyomány akkor, amikor a helyi közösségek önrendelkezéséről vagy a kulturális hagyományok megóvásáról van szó; és benne van a szocialista hagyomány akkor, amikor a kizsákmányolásról, mint alapproblémáról - mondjuk ma már nem csak az ember ember általi, hanem a természet ember általi kizsákmányolásáról is - beszélünk.

Kezdetben alternatív baloldali csoportokban mozgolódott, majd 1996 és 2008 között a TASZ munkatársa, sőt négy évig ügyvivője volt, a közéletbe a zöldmozgalmon keresztül érkezett. Az LMP frakcióvezetőjeként nem volt hajlandó összefogni az MSZP-vel és a DK-val. Mi ma a baloldal?

Teljesen téves ezt a két utóbbi formációt baloldalinak tartani, volt ugyanis egy történelmi félreértés 1945-ben. A szovjet csapatok szuronyán hatalomba menetelő csoport kiszakította magának a baloldali térfelet, és az ő mindenféle jogutódjaik úgy gondolják, hogy ez továbbra is az övéké. Ez egy büdös nagy tévedés! Ezek a pártok a nomenklatúra-burzsoázia és a velük szövetséges elitértelmiség politikai képviselete. Szerintem, hogy ha van értelme a baloldaliságnak a posztkommunista régióban, akkor annak pontosan a rendszerváltás nyerteseivel szemben van értelme.

Hozzáteszem, hogy az egész elgondolás perverz, hogy egy ökopolitikai, modernizáció-kritikus párt, mint az LMP, összefogjon a modernizációs düh apostolaival. Ami az én mély politikai fenntartásom a szocialistákkal és a Demokratikus Koalícióval, meg a benne leledző volt SZDSZ-es figurákkal, ha úgy tetszik, éppen a baloldali meggyőződésemből fakad. És még egy mondat. Úgy szólt a kérdés, hogy korábban alternatív baloldali mozgalmakban tevékenykedtem. Most akadtak a kezembe ’93-as, 94-es Alternatív Hálós szórólapok, amit annak idején gyártottunk, és az az érdekes, hogy a mai LMP középvezetésében csomó régi harcostársam van, akik akkor zöld-aktivisták, anarchisták, pacifisták voltak, én meg ifjúszocialista, és annak idején együtt csináltuk a dolgokat. Bizonyos értelemben az LMP gyökerei eddig nyúlnak vissza.

Annak idején kimaradt a rendszerváltásból. Bánja?

Nem maradtam ki, úgy vettem át az érettségi bizonyítványomat, hogy a gimi aulájában vetítették Nagy Imre újratemetését.

Ez kicsit a Moszkva térre hasonlít, nem?

Abszolút. Járkáltam egyébként ’89-ben mindenféle pártgyűlésekre, például az V. kerületben, a Belgrád rakparton a szociáldemokratáknál, meg a helyi MDF alakuló gyűlésén is. Furcsa mód, az viszont igaz, hogy az SZDSZ és a Fidesz gyűléseire valahogy nem vetődtem el.

1999-től ügyvédi irodája van, a közéletben 2008 óta aktív, a TASZ-nál leginkább a politikai szabadságjogok érvényesülésével foglalkozott, egy ügyben Orbán Viktort is védte. Mi bírta rá, hogy feladja a jogászi praktizálást, és politikusnak álljon? Mi motiválja?

Alapvetően és nagyon röviden a világmegváltási hajlam. Amikor a jogi karra kezdtem el járni, kényszermegoldásnak tartottam, mint oly sokan mások, de aztán megszerettem, sőt egy idő után már kifejezetten élveztem. De mindig volt bennem egy határozott közéleti érdeklődés, és egy világmegváltási hajlam is, amely, ha nincs, akkor szerintem az ember hagyja abba. Jöjjön ki az elvarázsolt kastélyból.

Ez alatt az országgyűlést érti?

Igen.

"Erkölcsi kötelességet teljesítünk"


Nem érez rokonságot a jobbikosokkal, tekintve, hogy mindkét párt a rendszerváltás utáni demokratikus viszonyok válságára reagál, és nem az 1989-90-ben kialakult pártstruktúra részei?

Semmi sem véletlen. A helyzet az, hogy a ’89 utáni uralkodó politikai-gazdasági, de elsősorban szellemi elit gyakorlatilag lehetetlenné tette a rendszerkritikát az újkapitalista Magyarországon. Ha visszaemlékszünk, hogy ha valaki a ’90-es évek elején kételyt fogalmazott meg, nem is az állami tulajdon lebontásával, hanem csak a privatizáció módjával kapcsolatban - mondjuk Szalai Erzsébet vagy Krausz Tamás -, rögtön megkapta a kommunista címkét. Ha a ’90-es évek közepétől valaki kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy széthordták a közvagyont, és kifosztották ezt az országot, akkor megkapta a populista jelzőt. Azon, hogy a posztkommunista régióban az újkapitalistra rendszer kritikája sok tekintetben a szélsőjobboldali pártok privilégiuma lett, ezek után nincs mit csodálkozni.

Szerintem az LMP-nek pontosan az a küldetése, hogy azoknak, akiknek, hogy úgy mondjam, nem tetszik a rendszer, legyen alternatívájuk a rasszista szélsőjobboldallal szemben. Természetesen a Jobbiknak meg az LMP-nek a valóságészleletében vannak egyezések, ami nem véletlen, mert egyikük sem része az establishmentnek. Ráadásul más és más módon, de mindkét párt a húsz éve zajló folyamatokkal való elégedetlenségből jött létre. Igaz tehát, hogy mind a két párt rendszerkritikus, de másképpen! Perverzió lenne azt állítani, hogy rokonság fűz össze minket, hiszen a legnagyobb különbség érvényesül, ami a legélesebben elválaszthat két pártot. Ez pedig nem más, mint hogy az egyik radikálisan tagadja a politikai közösség tagjainak egyenjogúságát, és ebből kovácsol politikai tökét - és itt messze nem csak a cigányozásról beszélek -; míg a másik, az LMP fundamentuma az, hogy valamennyien származásra, nemre, egészségi állapotra, szexuális szokásokra, lakóhelyre, bőrszínre való tekintet nélkül egyenlő tagjai vagyunk a politikai közösségnek. Amit az elmúlt húsz évben kritizál a Jobbik és az LMP, abban szükségszerűen vannak közös elemek, de ahogyan magára a politikai közösségre tekintünk, abban ez a két párt áll a legtávolabb egymástól.

Sokan felvetik, elsősorban a jobboldalon, hogy az LMP valójában az SZDSZ utódja, hiszen a két párt választói között kimutatható egyfajta kontinuitás, a párt stílusa és felkarolt ügyei többeket a hajdani szabaddemokratákra emlékezteti. Valóban az LMP az új SZDSZ?

Nekem valóban ott van a dr. a nevem előtt, de nem azért, mert pszichiáter vagyok. Aki az LMP lassan négy éves politizálása után is ezt gondolja, az forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez. Vagy kérdezze meg Fodor Gábort, Ungár Klárát, vagy Kuncze Gábort és Bauer Tamást, hogy mit gondolnak: az LMP elég hitelesen képviseli-e azt a politikáét, amit ők folytattak annak idején? Elmondom, hogy ők egyáltalán nincsenek megelégedve az LMP politikájával, viszont én akkor lennék zavarban, ha mindez fordítva lenne. Emlékszem, hogy a 2009-es EP-választás idején a tévében nekem szegezték a kérdést, hogy mi az SZDSZ szavazóbázisára hajtunk-e? Erre azt mondtam, hogy mi az összes parlamenti párt szavazótáborára hajtunk. Akkor is azt mondtuk, amit most: át akarjuk rendezni a politikai térképet.

Nem tudhatjuk pontosan, hogy a Jobbikra, az LMP-re és a két kartellpárta kik és miért szavaztak 2010-ben, de az a helyzet, hogy két intézetnek is van felmérése arról, hogy azóta legjobban az LMP szavazóbázisa cserélődött ki. Mi két évvel ezelőtt 384 ezer voksot kaptunk, ma pedig, ha az aggregált közvélemény-kutatási adatokat nézem, akkor az LMP szavazóbázisa nagyjából százezerrel hízott. Ami azt jelenti, hogy a három ellenzéki párt közül arányaiban mi növekedtünk a legjobban. Viszont úgy vagyunk most majdnem félmillió biztos LMP-szavazónál, hogy a korábbi szavazótáborunk majdnem felét elveszítettük.

Az LMP két dologban biztosan más, mint az SZDSZ: nem fogott össze a posztkommunistákkal, és vidéken jelen vannak szavazói, politikusai, sőt ezzel összefüggésben az agrárium problémája sem ismeretlen számára. Tud további különbségekről?

Ha valaki megnézi a honlapukat, hogy milyen ügyeket karolunk fel, akkor a Tobin-adótól kezdve a határon túli magyar egyetemek ügyéig sok mindennel találkozik. Számos olyan nemzetpolitikai ügy is szerepel ott, amelyek nem kifejezetten azok közé tartoznak, amelyekben az SZDSZ jeleskedett volna. Ugyanígy, a családi gazdaságok helyzetén se különösebben siránkozott az SZDSZ, nekünk viszont fontosak. Amikor azonban világossá tesszük az erkölcsi álláspontunkat a melegek jogainak ügyében, vagy nem tűrjük a kollektív megbélyegzést a cigányságot illetően, akkor itt nem érdekelnek a megbélyegzők, mert ekkor egy erkölcsi kötelességet teljesítünk. Nem azért, mert SZDSZ-esek vagyunk, hanem azért, mert minden humanista demokratának ez a dolga.

Egy dolgot nem akarok megkerülni. Az SZDSZ-t nem azért utálta meg méltán a magyar választóközönség 2010-re, mert a liberális párt elkötelezett volt az emberi jogok iránt. És nem is azért utálták meg őket, mert korrupt politikusaik voltak, mert más korrupt politikusokat meg más pártok révén megválasztották. És még csak nem is azért utálták meg a szabaddemokratákat, mert neoliberális gazdaságpolitikát folytattak, mert bár ezt is méltán utálták a választók, és utálom én is, de szerintem ennek még akár lenne is 10-15%-os tábora. Az SZDSZ-t azért utálták meg - és ez komoly figyelmeztetés minden porondra lépő politikai szereplő számára -, mert a magyar választóközönség, nagyon helyesen, rühelli azt, ha valakik valamilyen morális magaslatról kioktatják. A választó azt várja el, hogy a politikus ne kinyilatkoztasson, hanem kellő alázattal próbáljon meggyőzni.

Önálló pólus


Milyen a viszony a Millával, a 4K-val és a Szolidaritással?

Az LMP nem attól lesz önálló pólus, hogy másokat magunkra húzunk. Az LMP-nek önmagában kell érdekesnek lennie, és nem a különböző brandek összeérésétől alakul ki egy új, önálló pólus. Ha a választók számára világos lesz, hogy az LMP hogyan akar zöld fordulatot elérni, és hogy milyen változást akarunk 2014-ben, akkor a választók önálló pólussá fognak tenni minket, függetlenül attól, hogy milyen szövetségesekre sikerül szert tennünk. Továbbmegyek. Ha mi holnap egymás kezébe csapunk a legkülönfélébb szervezetekkel, de a választóknak nem sikerül elmondanunk, hogy mit szeretnénk tenni 2014 után, akkor az ő szemükben nem új pólus leszünk, hanem ugyanolyan megvetett hatalom-technikusok, mit az összes többi régi szereplő.

A 4K-nak a hitvallása kétségtelenül közel áll hozzánk, a Millát viszont pártpolitikailag nem tudom értelmezni, és a Szolidaritás esetében sem tisztázottak a célkitűzések. A 4K alapdokumentumait ismerem, nagyjából az ott lévő embereket is ismerem, velük van lehetőség közös platformot kialakítani. Szavazóbázis viszont nem attól lesz, hogy különböző logókat egymás mellé rakunk. Nem akarok senkit kigúnyolni, de láttunk már olyan tüntetést, ahol az arra felhívó plakáton szereplő logók száma meghaladta a résztvevők létszámát... Ezt szerintem jó elkerülni. Bűvészkedhetünk, hogy ki kivel fog össze, és milyen logókat társítunk egymással, de közös vízió híján a végeredmény az lesz, hogy a választók elhajtanak minket.

Mi ez a vízió, ami szóba került? Hogy képzeli el az LMP az országot?

Egyrészt le kell tudnunk vezetni, hogy a zöld fordulatból hogyan lesznek a magyar gazdaság természetes igényeihez igazodó, új, válságálló munkahelyek, hogyan kívánjuk egyúttal a gazdaság szerkezetét átalakítani. Másrészt el kell tudnunk mondani, hogy ezzel hogyan kívánjuk szolgálni a helyi közösségek megmaradását és önrendelkezésük bővítését. Ugyanakkor el kell tudnunk mondani azt is, hogy egy fenntarthatóságot célzó zöld fordulat miért jár jegyben a demokratikus részvétel bővülésével. Ez a zöld fordulat több szálon is össze van drótozva egy következetesen végigvitt antikorrupciós politikával. Irdatlan pénzek szivárognak el az országból, hiszen például az offshore-ba kiszivattyúzott összeg két és félszeres annak, ami államadósságot felhalmozott az ország. Mindez lehetetlenné teszi a fejlesztéseket. A politikai korrupció tenyészése fordított arányban áll az állampolgári részvétellel, márpedig enélkül nincsenek erős helyi közösségek, és e kettő nélkül meg nincs zöld fordulat. A különböző oligarchák és a multinacionális érdekcsoportok soha nem az ökológiai, szociális és közösségi szempontokat fogják figyelembe venni, hanem mindig a saját rövid távú hasznukat nézik. Piacosítják az ivóvizet, elszennyezik a földeket, erdőket, megsemmisítik az élelmiszer-önrendelkezést, és plázákat húznak a jóléti intézmények helyébe. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, ki kell szabadítanunk a demokratikus intézményeket az oligarchák fogságából, és el kell látnunk őket azokkal a fejlesztési forrásokkal, amik ma elszivárognak. Ezért függ össze a zöld fordulat és a korrupció-ellenes fellépés.

Sukoró-ügyben annak idején az LMP tett feljelentést. Nemrég derült ki, hogy az ügyészség megszüntette az eljárást. Nem bánja, hogy Gyurcsány emiatt bizonyára haragszik Önre, sőt Budai Gyula szekértolójának tartják?

Akik ezt mondják, nyilván lassan kezdeményezik majd Gyurcsány Ferenc szentté avatását is. Maradjunk abban, hogy nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntették meg a nyomozást. Egyébként meg már 2009-ben azt mondtuk, hogy az egész ügy az igazságszolgáltatás térfelén pattog. Pontosan azért tettünk feljelentést, mert egy átlag állampolgárnak nincs meg a legitim eszköze, hogy az igazságot feltárja. Van egy ügy, van egy gyanú, jogállamban azért van az ügyészség és a rendőrség, hogy legitim módon feltárja, hogy ez összeáll-e vádképes gyanúvá, vagy sem. Az ügyészség most arra jutott, hogy ez esetben nem. Az LMP az egyetlen parlamenti párt, amely következetesen tartózkodik attól, hogy az ügyészségi, bírósági döntéseket kommentálja. Ezt továbbra sem kívánom megtenni. Az más kérdés, hogy Budai Gyulának nem emiatt van szégyenkeznivalója, hanem azért, mert hagyta, hogy Orbán Viktor eljátssza vele Keller László szerepét.

Számon tartja Lázár János, vagy más politikai ellenfelei felmenőit, ahogyan az Ön rokonságával teszik?

Nincs ilyenre időm, azon kívül pedig mérhetetlenül gusztustalannak tartom az ilyesmit.
Az ugyanakkor eléggé megnyugtató, hogy a fideszes, vagy aközeli közvélemény távolságtartással követte az akkori frakcióvezető ámokfutását. Itt nem rólam van szó, hanem arról, hogy ezt az „érvelést” bevezetjük-e vagy sem. Azért volt örömteli, hogy a jobboldalon is sokan elgondolkodtak ezen, mert éppen az álbaloldalnak volt a trükkje, hogy azzal próbálták hitelteleníteni a Fidesz politikusait, hogy előrángatták, hogy kinek ki és mi volt az apja. Nos, ugyanezt a fegyvert elővenni a Fidesz részéről, szerintem elég meredek.

A Fidesz-frakció február végén leszavazta ügynökügyben tett javaslatukat. Miért olyan fontos az LMP számára, hogy a rendszerváltás egykori titkosszolgálatokkal kapcsolatos adósságát letörlesszük?

Ha kritika alá akarjuk vonni az elmúlt húsz év társadalmi és gazdasági fejlődését, és ennek nyomán zöld fordulatot akarunk érvényesíteni ebben országban, akkor megkerülhetetlen, hogy szembenézzünk azzal, hogy miként szőtték át a rendszerváltás utáni gazdasági, politikai és média-beli viszonyokat a túlélő állambiztonsági hálózatok. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy ahhoz, hogy ez egy élhető ország legyen, világos erkölcsi mérték kell. Ezt nem lehet a XX. század bűntetteivel, traumáival való szembenézés nélkül megtenni.

Augusztus végén a kőszegi Tranzit fesztiválon ismét vitatkozott Gulyás Gergellyel ügynökügyben. Állóháború alakult ki Önök között, vagy lehetséges elmozdulás?

Nekem nem Gulyás Gergellyel van vitám. Gulyás Gergely megszavazta az LMP-s javaslat tárgysorozatba vételét. Egy dolog biztos, hogy amikor az LMP beterjesztette egy olyan bizottság létrehozásának javaslatát, amelyik megnézné azt, hogy Németh Miklós kormánya óta kik diszponáltak az állambiztonsági iratok felett, és kik hogyan nyúlkálhattak bele a dossziékba, akkor kizárólag a Jobbik támogatta a javaslatunkat. A kartellpártok összezártak. Ebből mindenki vonja le a megfelelő következtetéseket.

Közismert, hogy azért mondott le idén januárban a 2010 májusa óta betöltött LMP frakcióvezetői pozícióról, mert nem látta biztosítva a párt önálló politizálását. Vagyis nem hajlandó összefogni a baloldallal a Fidesz leváltása érdekében, erről van szó?

Szeretnék tisztázni egy félreértést: nem az önálló politizálás képezte vita tárgyát, hanem az, hogy már most zárjuk ki az intézményesített választási együttműködés lehetőségét az álbaloldallal. Az ő viszonyuk a politikához, az ő világlátásuk minden ízében antitézise annak, amire az LMP-t annak idején létrehoztuk.

(Képünkön Schiffer András LMP-s országgyűlési képviselő látható az augusztus végi kőszegi Tranzit fesztivál Kommentár-színpadán.)
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
Geo | 2012. szeptember 4.  | 12:05
# 1

\"Maradjunk abban, hogy nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában szüntették meg a nyomozást.\"

A bűncselekményre nem találtak bizonyítékot.

Az utolsó mondathoz: ha egyszer felmerült a Jobbikkal való együttműködés is - akkor ez az abszolút kategórikus, végérvényes tagadás: furcsa.

MorbusHungaricus | 2012. szeptember 4.  | 12:06
# 2
\"Az SZDSZ-t azért utálták meg [...], mert a magyar választóközönség, nagyon helyesen, rühelli azt, ha valakik valamilyen morális magaslatról kioktatják.\" Mondjuk morális magaslatról való kioktatásban azért az LMP sem gyenge.
MorbusHungaricus | 2012. szeptember 4.  | 12:24
# 3

Az a baj András, hogy erre az \"átrendezősdire\" lehetőséget már eljátszottátok. Például amikor ti sem vettetek részt az alkotmányozásban. Azóta is mindig beálltok a kórusba, annak marhára nincs jelentősége, hogy kicsit halkabban kiabáltok, és kevésbé nagy baromságokat.

 

 

A \"szövetséges elitértelmiség\" nem akarja, hogy elcsatangoljatok a nyájtól, bennetek pedig nem elég erős az akarat, hogy nekik ellentmondjatok. Kérdés, hogy volna-e értelme: A FIDESZ ki tudott mászni a szemétkosárból ahova a 90-es évek közepén gyömöszölni szándékozták, ti nem biztos, hogy ki tudnátok mászni. Talán meg kéne próbálni. A mostani kormányzás kiábrándító szellemi visszafejlődése és Orbán elhorngyulásodása számotokra reménykeltő lehetne ebből a szempontból.

oregbeatsuhanc | 2012. szeptember 4.  | 14:19
# 5
Az SZDSZ szavazói között a kezdetektől fogva több cikluson át én is ott voltam, engem is zavart politikusaiknak, és az őket támogató értelmiségiek  kioktató stílusa, de jobban zavart, amikor a korábbi szociálliberális nézeteiket feladva váltottak a neoliberális kőkemény jobboldali, haszonelvű gazdaságpolitikára, és nem akarták észrevenni, hogy a vezető tőkeerős, gazdasági erőfölényben levő szereplők cinkelt lapokkal játszanak. Azt sem látták be, hogy az itt befektető multicégek, (bér)alkupozíciójukkal élve arra törekednek, hogy csak csak éppen annyi munkahelyet teremtsenek, amely a számukra maximálisan kinyerhető profithoz szükséges, ezzel bérrabszolgákká tettek minket. A még működő hazai termelőegységek folyamatos felszámolásával piacot szereztek termékeiknek. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy az ország (az egész Kelet-európai régióval együtt) a neokolonializmus kíváló terepe lett, amit lehet tagadni, csak nincs értelme.
oregbeatsuhanc | 2012. szeptember 5.  | 02:04
# 8
Szerintem az SZDSZ prominensei inkább a DK ban találhatóak meg, estleg Kuncze szabadelvűek pártjában is lehetnek. Korábban meg ha jól emlékszem volt egy sikertelen próbálkozásuk a kimúlt MDF ben.
András Ferenc /Quodlibet | 2012. szeptember 6.  | 15:44
# 9
Csak egy icipici apróságra reagálnék, Krausz Tamást szerintem is hiba kommunistának nevezni, sokkal pontosabb sztalinistának.
butapesti | 2012. szeptember 25.  | 08:42
# 11

Az LMP (Lehet Más Politika) már a nevében is hazugság. Politika csak egyféle lehet. Osztály, csoport, rétegérdeket kifejező pártként a választók érdekeit képviselő politika. Az LMP bombasztikus nevével azokat akarja megszólítani akik úgymond \"kiábrándultak a politikából\". Nos a politika nem olyan dolog amiből ki lehet ábrándulni, nem szerelem, nem egyszeri dolog, hanem folyamatos cselekvés. A fentebbiekből következőleg az LMP nem képvisel komolyan egyetlen választói réteget sem, jelenléte a parlamentben egyedül azoknak fontos akik a képviselői honoráriumot kapják, vagyis megélhetési politikusok.

Amúgy a köznyelv le is fordította az LMP szót így: Liberálisok Magyarországi Pártja. A pártvezetők névsorát olvasva talán nem is ok nélkük. Sokan az SZDSZ utódjának tartják, vagyis nem tekintik hitelesnek a választói érdekek képviseletében az LMP-t. 

 

Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.