„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
Békés Márton | 2013. január 25.  | 15:19
Van sajátunk
Van saját forradalmárunk: gróf Széchenyi István. Fenekestül felforgatta a régi rendet, és valóban jobbá tette Magyarországot. Nem az érdekelte, ami volt, hanem az, ami lesz.
Széchenyi Hitel című műve óriási felháborodást váltott ki 1830-as megjelenésekor, egyes vármegyékben az adózni nem kívánó kisnemesek meg is égették a könyvet. Széchenyi gróf reformjai, amelyeket 1825 és 1848 között egyfolytában javasolt, a feudális Magyarország egyetlen időszerűtlen intézményét sem kímélték. Az ősiség eltörlése, a jobbágyok felszabadítása, az adómentesség megszüntetése szentségtörésnek minősült a még mindig középkorias-rendi keretek között élő és gondolkodó osztályostársai szemében. Majd amikor az 1841-es Kelet népében megfontoltságra intette Kossuthot, ismét szentségtörőnek tartották. Ilyen egy igazi liberális-konzervatív!

Éppen ezért volt igencsak emblematikus, amikor a Hitelben hitelintézet, vagyis bank-rendszer megalapítását javasolta, amely csak úgy válhatott valóra, ha a nemesség jelzálogot vehet fel a birtokára, amely viszont gyökerében támadta a feudalizmus. Másik szimbolikusnak is tekinthető törekvése, vagyis a Lánchídon átmenő forgalom megadóztatása szintén radikális elképzelés volt, ezzel ugyanis a nemesi adómentesség évszázados, igencsak korhadóban lévő eresztékeit rúgta ki. Mindezt Széchenyi azonban az építéssel kötötte össze: lóverseny, Akadémia, takarékpénztár- és Kaszinó-alapítás, selyemhernyó-tenyésztés, gőzmalom- és útépítés, folyamszabályzás, gyógyfürdő-alapítás, sőt nem utolsó sorban a vízöblítéses illemhely Magyarországon való meghonosítása fűződik nevéhez (az angol-WC elnevezés is onnan származik, hogy az első ilyen higiéniai alkalmatosságot ő hozta - pontosabban csempészte be - hazánkba). Nem csak a `48-as kormány közlekedésügyi miniszterét és a sakk-klasszist tisztelhetjük benne, hanem a Budapest elnevezés kiötlőjét, a budai alagút ötletgazdáját és a balatoni gőzhajózás elindítóját is.

A gróf persze a kapitalizmust sem az állam által agyonszabályzott, vagy éppen spekulatív "elvek" mentén működő gazdasági rendszerként képzelte el, hanem morális piacgazdaságként. Széchenyi maga írta 1830-as könyvében, hogy meg kell haladni "mai időkhöz többé nem illő feudális létünket", naplójában azonban erősebben fogalmazott, amikor azt a kívánalmát jegyezte fel, hogy "szaga se maradjon a feudalizmusnak." A Hitelben vissza-visszatért Benjamin Franklinhez és Adam Smith-hez, ám a Benthamig való elmerészkedéstől óvott. A "hitel" szó kettős értelmét jól kijátszva mindvégig hangsúlyozta, hogy értelmezésében "nemcsak a mechanikai hitelt, de az azzal szoros összeköttetésben lévő erkölcsit is értem."

Nem túlzás fellépését cezúra-szerű eseménynek tartani. Vagyis Széchenyi gróf igazi forradalmár volt, ráadásul sokkal mélyebb, eredetibb, szellemesebb és szellemdúsabb, mint az őt megelőzők és rá következők. Miért? Ezért:

  1. Megalapította a kapitalizmust, és nem eltörölte.
  2. Rabszolga-állam létrehozása helyett a jobbágyság felszámolásában segédkezett.
  3. Nem égette a könyveket, hanem írta őket.
  4. Nem elfoglalta a bankokat, hanem felállításukat és szabályzásukat javasolta.
  5. Nem zárta le a hidat, hanem felépítette.
  6. Nem új tudományos dogmákat állított fel, hanem akadémiát alapított.
  7. Nem a gazdagokat akarta elszegényíteni, hanem a szegényeket gazdagítani.


Ezek után talán érthető a Hitel radikális zárómondata, amelyet oly sokszor hallunk, de az azt megelőző gondolatot nem idézik mindig teljes terjedelmében. Mi most megtesszük, íme:

"Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk s leendünk. A Mult elesett hatalmunkbúl, a Jövendőnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk azért hiábavaló reminiscentiákkal, de bírjuk inkább elszánt hazafiságunk s hív egyesülésünk által drága anyaföldünket szebb virradásra. Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; - én azt szeretem hinni: lesz!"
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
kérdés | 2013. január 30.  | 18:57
# 1
Csak az a vég, csak azt tudná feledni.
butapesti | 2013. február 5.  | 03:04
# 2

H. Balázs Éva szerint az ún. Draskovich-rendszerben dolgozó szabadkőművesek voltak a hazai tudományos élet és a magyar kultura legfőbb ágensei a felvilágosodás korában. Közjük tartozott gr. Széchenyi Ferenc is.  Miután II. József 1785-ös szabadkőműves-pátense korlátozta vagy megtiltotta egyes \"titkos\" társaságok tevékenységét  a legális és illegális szabadkőműves páholyokban magánházaknál. Összejöveteleiket az Orczy-, az Abaffy-, a Beleznay-, a Ráday-házban, továbbá vidéki főúri házakban és vendéglői különtermekben tartják. Ilyen körülmények között találkozott 1790. október 3-án néhány híres férfiú Széchényi gróf házában. Egy magyar tudós társaság létesítése érdekében\" jött össze. Mindannyian szabadkőművesek, Köztük volt Eszterházy, Kazinczy, Podmaniczky, és még sorolhatnám. Tulajdonképpen ez az összejövetel előkészítette a Magyar Tudós Társaság megalapítását.  Megvalósulásáig még várni kellett.. Széchenyi Ferenc fia, Széchenyi István (tudomásunk szerint nem volt tagja egyik páholynak sem) feltehetőleg ismerte az összes szabadkőművest, nem ok nélkül ajánlotta fel egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapitására. Metternick kancellár rábólintott és a háttérből egyengette a célkitűzéseket, mert  magyar értelmiség kézbentartását látta egy ilyen intézményben.

Az pedig képtelenség, hogy Széchenyi ne ismerte volna a Rothschild bankház, és a bankok működését. A Hitel írásakor ennek tudatában és a már akkor nemzetközinek mondható pénzrendszer ismeretében állította össze téziseit. A céljai teljesen megegyeztek a szabadkőművesek céljaival. Ne felejtsük Ausztria felvirágozását is a Rothschildok finanszírozták az osztrák vasutak, stb. finanszírozásával. Akkor ezen a szálon futott az európai modernizáció és az ipari forradalom materiális alapjainak lerakása. A szabadkőművesek egyébként hitvallásuk szerint is építeni akartak.

Aki nem tudná, Kossuth Lajos is mindnyájukat ismerte, de ő maga személyesen csak 1850-ben, amerikai utja során lépett be a szabadkőművesek közé.

 

Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.