„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
VSZ: Iványi Márton | 2013. augusztus 8.  | 10:00
Az egyiptomi kísérlet bukása
Az "egyiptomi kísérlet" összeomlása jelzi, hogy a politikai iszlám nem feltétlenül működő politikai formula, hacsak politikusaik nem mutatnak nyitottságot.
Orhan Pamuk világhírű regénye, A nevem Piros bő négy évszázaddal ezelőtt játszódik, ám napjaink egyiptomi viszonyainak keretei között is értelmezhető. Bemutatja azt a dialektikát, ami egy muszlim közösség szövetét húzza-vonja, azokat a társadalmi feszültségeket és eszmerendszeri konfliktusokat, amelyek a kulturális önazonosság meghatározását kísérik, és amelyek napjaink arab társadalmaiban is leképeződnek.

A regényben egy szűk csoport, a miniatúrafestők őrlődnek egy, a nyugati művészetre példaképként tekintő, Sógor efendi nevével fémjelzett, "szabadelvű" és szekularizálódó művészeti felfogás, illetve egy, az erzurumi Nuszret hodzsához köthető, muszlim radikális mozgalom és annak ultrakonzervatív szemlélete között. A két pólus között gyűrűző, öngerjesztő spirál a művészek köréből szedi áldozatait, a regény konfliktusainak egy része a vélt, vagy valós blaszfémia és annak vádja, tehát hatás és ellenhatás körül összpontosul.

Nem minden, ami muszlim, arab, és nem minden, ami arab, muszlim, ugyanakkor nem tűnhet olyan távolinak az oszmán-török analógia jelen írás elején, amely elsősorban az arab térség politikai folyamataira és különösen barométerére, a különben az Oszmán Birodalomhoz és Törökországhoz évszázadok óta ezer vallási, kulturális és diplomáciai szállal kötődő Egyiptomra fókuszál majd.

1992-ben iszlám fundamentalisták meggyilkolták a (szunnita) iszlám világ szószékének számító al-Azhar Egyetem által istenkáromlónak talált egyiptomi professzor, újságíró és emberi jogi aktivista Farag Fawda-t. Az egyik elkövetőt 2012-ben szabadon engedtette az idén június 30-án megbukott egyiptomi elnök, Mohamed Murszí kormánya.

A Muszlim Testvérek Társasága által a 2011-es forradalom nyomán alapított Szabadság és Igazságosság Pártjának színeiben induló Murszí regnálása alatt a gazdasági válság tovább súlyosbodott és a biztonsági helyzet romlása szintén folytatódott Egyiptomban. Ez utóbbiban talán az is közrejátszott, hogy a vezetés mérhetetlen türelemmel viseltetett bizonyítottan nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő elemek iránt, akik börtönből való kiszabadulásukat követően akár magas kormányzati pozíciókat is elnyerhettek.

Egy nemzetbiztonsági paradigma és a "terrorellenes háború" narratíva redukcionista álláspontjaitól teljesen függetlenül megállapítható, hogy talán az összetett társadalmi-politikai problémákat elnéző politikai avatatlanság egyik legárulkodóbb, legprovokatívabb megnyilvánulása volt ez a Muszlim Testvérek Társasága részéről, a hatalmi arrogancia és politikai szűklátókörűség elegye, azonban messze nem az egyetlen a maga nemében.

Az az opportunizmus és türelmetlenség, amellyel a Muszlim Testvérek és elnökük tulajdonképpen aláaknázták a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztását, majd a gazdaságot, társadalmat és államot is, hogy aztán újjáépíthessenek annak romjain egy ideológiai képüknek és merev dogmáiknak megfelelőt, az Taha ’Abd al-’Aleem szerint az 1917-es februári forradalom bolsevikok általi, későbbi, októberi eltérítését idézi. (Tegyük hozzá azért, hogy a Muszlim Testvérek Társaságához köthető Szabadság és Igazságosság Pártja által vezetett Demokratikus Szövetség Egyiptomért megnyerte az Alkotmányozó Nemzetgyűlés háromfordulós választásait, míg az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciója leszerepelt azokon a maga történelmi szövegkörnyezetében.)

A Muszlim Testvérek Társasága számára sokan megelőlegeztük a bizalmat, a posztkolonializmus végeként értékelve hatalomra jutásukat és annak körülményeit. Olyannyira, hogy olyan esetlegesen működő modellt láttunk benne, amely a térség hagyományainak feladása és a gyarmatosítás örökségét képező, arab tavasz során megbukott diktatúrák erőltetett szekularizációja nélkül ad helyet egy pluralista, felvilágosult életformának, az iszlám - amely az egyiptomi társadalom szövetétől elválaszthatatlanul a lakosság jelentős hányada számára mindig is az önazonosságot jelentősen (vagy kizárólagosan) meghatározó tudatforma volt - politikai képviselete pedig - több évtizedes politikai üldöztetését követően megérdemelten, vezető szerepét az urnákból merítve - kirekesztés nélkül, inkluzívan viszonyul és működik együtt a politikai palettával és az egész társadalommal, anélkül, hogy a nyugati világ (külpolitikai) szemléletét is adott esetben meghatározó eurocentrizmusnak görcsösen eleget akarna tenni. Más szóval a keményvonalas szalafiták - akik akár felfoghatók az erzurumi Nuszret hodzsa mozgalmának jelenkori megfelelőiként is - és a radikális, baloldali szekularizált-szabadelvű városi értelmiség között - amely prototípusai között minden bizonnyal ott találnánk Sógor efendit is - helyett egy demokratikusan megválasztott középutat.

Ehelyett a racionalitás, a véleménynyilvánítás szabadsága és a civil állam (tk. a 2011-es forradalom vívmányai) hanyatlásnak indultak, a horizont vészjóslóan sötétté és keskennyé vált. A vezetésnek nézeteltérései lettek az igazságszolgáltatással, a hadsereggel, a médiával, a nőkkel, a kopt keresztényekkel, a különféle szakszervezetekkel és a fiatalok érdekképviseleti szerveivel is, tehát legszűkebb táborán kívül mindenkivel. Végül a szabadelvűek, a szociáldemokraták, a pánarabizmus hívei, a Testvéreken dogmákat és konzervativizmust illetően túltevő, keményvonalas szalafiták és mások - tehát a társadalom többsége - együtt üdvözölte bukásukat, amelynek rendeltetésszerű bekövetkeztét előrevetítették politikai "antigesztusaik".

A politikai iszlám Egyiptomban megmutathatta volna, hogy szélsőségek helyett általa egyfajta társadalompolitikai szintézisről van szó, hagyomány és modernitás, teokrácia és liberális demokrácia között, a rétegeket megszólító kutbista és nasszerista eszmék helyett, amely összebékíti a nemzetközi elvárásokat és a térség igényeit. Demonstrálhatta volna, hogy egy türelmes, nyitott, széles látókörű, az ideológiai különbözőségeket áthidalni szándékozó és képes, működő politikai formula, amelyben ötvöződnek a lakosság tradíciói, vallási affinitása és kereslete és a harmadik évezred kihívásai - mindez társadalmi felhatalmazottsággal.

Tunéziában, Jordániában, Líbiában, Algériában és Törökországban is a Testvérek politikai iszlámjához így vagy úgy, ténylegesen vagy legalábbis láthatatlan eszmerendszeri kötelékekkel kötődő, vagy a támogatásukat élvező vezetéseket találunk. Szíriában, Jemenben, Kuvaitban és Szudánban pedig ilyen mozgalmak vannak ellenzékben, nagy társadalmi befolyással és politikai súllyal felvértezve. Az "egyiptomi kísérlet" összeomlása azt jelzi, hogy a politikai iszlám nem feltétlenül működő politikai formula, hacsak politikusaik nem mutatnak nyitottságot és hajlandóságot arra, hogy másokkal együtt munkálkodjanak és megbecsüljék az eltérő véleményt. A jó hír az, hogy ennek a lehetősége nem veszett el.

A már többször szóba került A nevem Piros című regény egyik üzenete, hogy az eszmék, legyenek "jók", vagy "rosszak", amint elérik az emberi nívót, lecsapódnak, szenvedélyeket, vagy erőszakot szabadítva fel. Egy állam meg-, vagy újjászervezése, a kulturális önazonosság keresése és az ebből eredő konfliktusok, az eltérő vélemények összeütközése természetes jelenségek, végigkísérik az emberiség történelmét.

Hazánktól az Egyesült Államokig, Franciaországon és más országokon át világszerte a demokráciák a történelem folyamán mindig is kaptak legalább egy-egy új esélyt, amely Egyiptomnak is jár.

(Képünkön Murszí-ellenes tüntetés látható, 2013. június 28-án, a felvételt Lilian Wagdy készítette, a teljes kép itt megtekinthető.)
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
ikaljan | 2013. augusztus 8.  | 14:23
# 1
Azt gondolom, hogy a szerző meglehetősen félreértelmezi a helyzetet: 1) az, hogy a kormányzatnak nézeteltérései vannak az ellenzékkel, és egy hatvan évig tartó dikatúra által kiépített államapparátussal, abszolút nem mutat semmit. A kormánypártnak rendre olyan ügyekben kellett összetűznie pl. az igazságszolgáltatással, amely során épppen a szólásszabadságot, a demokratikus döntéshozási rendszert és többek között a kisebbségi jogokat kellett védeni a mubaraki-elittel szemben. 2) jó is, hogy a szerző említi a koptokat; az egyiptomi játékban a kopt átlagmisi a  hülyebalek szerepet kapta.  Az kopt elit, élükön a Mubarak rezsimben hatalmat szerző gazdasági elittel, és a kopt pápával, azt a katonai juntát támogatják, amelyik két évvel ezelőtt még a civil kormány kritikája ellenére is keresztényellenes pogromot hajtott végre, és akiket a régi elit kezében maradó igazságszolgáltatás felmentett. A junta támogatásával szoros szövetségbe kerültek azokkal a szalafikkal, akik egyébként szeretnének megszabadulni a keresztényektől, szemben avval a mérsékelt iszlamista kormánnyal, amely kiterjesztette a kisebbségi jogokat. 3) az, hogy a mindenkori kormánynak nézeteltérései vannak az ellenzékkel, az természetes. Ezt hívják tundiilik demokráciának. Az egyiptomi demokrácia gyengesége éppen abban mutatkozott meg, hogy kiderült, demokratikus ellenzék tulajdonképpen nem létezik, a szalafikon és a muszlim testvériségen kívül az egyetlen komolyan vehető hatalmi központ a mubarakista elit, az un nevezett liberálisok és fiatalok pedig nem rendszerváltást és demokráciát, hanem a rezsimen belüli generációváltást szerettek volna elérni, és mindennemű skrupulus nélkül mondtak le az arab tavasz valamennyi vívmányáról a szólás és sajtószabadságtól kezdve a civil államon, a demokratikus választáson és a jogálamon át az olyan alapvető szabadságjogokig, mint a habeas corpus.
ikaljan | 2013. augusztus 8.  | 14:24
# 2
4) az egyiptomi eseményeket illetően éppen az a helyzet - a társadalom többségének véleményét nem ismerhetjük. Feltéve, ha valamelyes kritikával kezeljük a Tamarod egy hét alatt összegyűjtött állítólagos 10-12-15-33-22-30-20-25 millió aláírását, illetve a 350 ezer fő befogadású téren tartott 10 milliós tüntetést. (ilyen számítások után még rákayfilip is megnyalná a tíz ujját) Illetve mégiscsdak lehet valami képünk;  Az elmúlt két évben az egyiptomi választók 5 alkalommal nyilváníthattak véleményt, ebből mind az 5 alkalommal a Muszlim Testvériség jelöltjei, illetve álláspontja kapta a legtöbb szvazatot.  Morsi elnökségének egy éves évfordulóján készített közvélenménykutatás szerint, bár az elnök népeszerűsége az elmúlt fél évben jelentőségen csökkent, a választók 42%-a még mindig rá szavazott volna. Ez 8%-kal magasabb érték, mint amit Mursi az első fordulóban elért. Ezért van az, hogy a Egyiptom se kiköpni, se lenyelni nem tudja a katonai puccsot.
Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.