„Vagyok pedig kormány embere a szónak azon értelmében, hogy kárhoztatok minden működést, minden elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetetlenítenek.” gróf Dessewffy Aurél
Békés Márton | 2014. augusztus 5.  | 16:51
Budapesti barlangrajzok
Miután a kereskedelmi fecsegés és a marketing-mantrák beborították a falakat, ismét meg kell tanulnunk jelszavakban fogalmazni és kiáltványokban beszélni. Olvassuk el a várost!
Murs blancs - peuple muet!
[= Fehér falak - ostoba emberek]
1968-as falragasz

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET
Bárhol

Ha Szerb Antal ma kalauzolná marslakóját Budapesten, bizonyára megmutatná neki az ostrom során keletkezett, lövedék ütötte nyomokat a körúton, egy-egy ’56-ban eldördült géppisztolysorozat félreismerhetetlen nyomait, a falakat borító enigmatikus jeleket vagy lekopott plakátok centi vastag rétegeit. Ezek ugyanis a város emlékezetének - pontosabban a városnak, mint emlékezetnek - szerves részei. A metropolisz, a maga épületekre, utcákra és terekre kiterjedő sterilizációjával éppen ezeket igyekszik le- és eltörölni. Ez a vizuális amnézia okozza, hogy a város jelei a metropolisz árnyékában, zegzugos helyein, séta közben ismerhetőek fel és meg igazán. Többnyire nem mindig túl jó hírű és illatú helyeken.

A Pompeiben talált pikáns falvésetek is bizonyítják, hogy az ember eredendő késztetést érez arra, hogy ne csak lakja a várost, de üzenjen is általa. A falra festett 1956-os felszólítások (Ruszkik haza!), az 1968-cal egyet jelentő falragaszok és szlogenek (A barikád lezárja az utcát, de megnyitja az utat!) arról tanúskodnak, hogy egy nagyvárosban zajló forradalom - márpedig a forradalom alapvetően nagyvárosi jelenség - nem történhet falfeliratok nélkül. Méghozzá azért, mert a politikai forradalom mindig a hivatalos tájékoztatási csatornák vélemény-monopóliuma ellen is folyik, emiatt a nyilvánosság tereit használja fel saját gondolatainak közlésére. A forradalom mindig ír a falra.

Klasszikus falfelirat ma már ritkábban látható. Egyfelől a kereskedelmi célú üzenetek kisajátították maguknak a város függőleges síkjait és a reklámok képei mintegy túlragyognak mindent. Másfelől a térfigyelő kamerák miatt kockázatossá is vált egy-egy jel elhelyezése. Nem volt ez mindig így. A ’80-as évek második felében és a ’90-es években számos olyan falfelirat született, amelyek többségének már nyoma sincs. Pedig ezek a város használatának bizonyítékai voltak. Azé, hogy nemcsak lakjuk a várost, de nyomokat is hagyunk rajta.

Mindez nem jött volna létre a korszak szubkulturális robbanása nélkül: együttes-nevek a tűzfalakon, jelképek az aluljárókban, omladozó házfalak korai graffitijei. Lekopott, de felismerhető húsz-harminc éves szerelmi vallomások padokba karcolt vésetei, a punk-kultusz eltünedezőben lévő maradványai lakótelepek átjáróházaiban. Homályos politikai utalások és a szigetelőanyag mélyére vájt tőmondatok. Jelek, kódok, urbánus fosszíliák, a városi régészet becses leletei. Nem mások ezek, mint a modern vizuális kultúra pleisztocén korának dinoszaurusz-csontjai. Egy történelem vége előtti városi jégkorszak mementói, külvárosok nomádjai által maguk mögött hagyott, megfejtésre váró rúnák. Predigitális ősemberek rejtjelezett üzenetei a háztömbök között. Megint más szavakkal: „Huszadik századi jelek a falakon.” (Bonanza Banzai) Bizonyítják, hogy akkor is volt élet, amikor nem volt wifi. Amikor nem Instagramon, hanem a házfalakon hagytak nyomokat. Egy olyan korszak foszladozó emlékezete, amely ma több szempontból elképzelhetetlen és éppen ezért nagyon is elképzelt:

Padokon ültünk, tereken ittunk,
Este az utcán falakra fújtunk.
Ittunk a borból, loptunk a boltból,
Mindegy volt még, hogy Kretens vagy OI-kor.

(Fegyelmező részleg: Slepp)

Ezek a törzsi jelek, klán-kódok, fétisekre figyelmeztető és tabukat nyomatékosító hieroglifák többnyire rövidítések formájában adják hírül a térfoglalást és tömörítve közlik az alapvető információkat. Mindenek előtt megjelölik a teret, jelzik, hogy egy csoportosulás itt volt, erre vonult el. Tudatja más csoportokkal és a kívülállókkal, hogy ez immár birtokba vett és belakott territórium. Egy városi törzs szállásterülete, megfigyelési pontja, vándorlási útvonala. A „legpestibb” titkosírás, amit „a beton korszakok vándora, az éjszakai járatok túsza” (NKS) alkotott. Így válik a fal táblává és viszi a hírt, hogy voltak itt punkok (Dead Kennedys-logó, anarchia-jel, Sex Pistols, ETA, CPg, Punk’s not dead!), skinheadek (kettőskereszt, OI!), raverek/technósok (Can’t stop raving!, A hardcore techno örök), rapperek (RAP - háromágú koronával, 2PAC, ICE-T), rockerek (Pokolgép - a két P között lánccal, régi Tankcsapda-jel), hácések (BPHC, AMD), szurkolók (Fradi, UTE, Csak a Kispest!), graffitisek (tagek: SDO, PNC, Metal Kaos), deszkások (SK8) és jehovások (Bűneid zsoldja a halál!), stb.

És persze. ott van még számtalan más tartalom, köztük bölcsességek (Magyarázd el egy pontnak, hogy mi az a gömb - budai rakpart), ironikus feliratok (The Black Wall Street - Práter utca, Beverly Hills - Illés utca), hétköznapi ostobaságok (Buzi románokok [sic] - Jázmin utca). Külön csoportot képeznek és az urbán archeológia érdeklődési körébe sorolhatóak a téglába vésett rajzok és dátumok. Ezek közé tartozik például a hajdani belvárosi lóvasút, majd villamos vonalán álló váltóház őreinek kéznyoma a Múzeum körúti egyetemi épület klinkertéglás falán, vagy a Szigony utca egyik házfalára nyolcvan-száz éve felvésett nevek, dátumok és identitás-töredékek (VASAS, katonasapkás alak). Körülöttünk van megannyi kőbányai Lascaux és angyalföldi Altamira.

Mindezek egymásra rétegződve sajátos tapétaként borítják be a várost. Önmagukban bizonyítják, hogy míg a vízszintes írás (napló, könyv) magán-jellegű és személyes, addig a függőleges nyilvános és mindenkihez szól (vö. Vilém Flusser). Ez a „falak kiáltványa” (Fortunato Depero), általa lesz a betonfalból üzenőfal. Rácáfol McLuhanra, mert a média nem rabolja el az üzenetet, hanem csak hordozza azt, és úgy keletkezett, hogy a jelentés ne omoljon össze az üzenet közlésének pillanatában (ld. Baudrillard). A régi feliratok, karcolatok, vésetek és festéknyomok rétegződése, fraktális, kétdimenziós volta sajátosan hasonlít a korszak analóg információ-hordozójához, a VHS-technikához. A mágneses videokazetta és a falakon őrzött vizuális preneolitikum szimbólumainak egyedisége, szeszélyessége és azonnalisága párhuzamba kerül a rögzítés lenyomat-szerűsége miatt.

Komolyan fennáll annak a veszélye, hogy kerületről-kerületre kialakul „egy nyitott, fincsiskedő, laza, fogyasztásbarát miliő, ahol élni nem egy élet, hanem egy élmény” és a város speciális névvel megjelölt helyeiből „egy bárhol fellelhető, előállítható, megtervezhető tőkefelhő lesz, amelynek sok köze már nincsen saját történelméhez és csak rá jellemző szociális szövetéhez.” S a dohos hidegséget felböfögő bérházpincék átadják helyüket a síküveg irodaházaknak, a városban déltájt felkeveredő otthonos szagok pedig az illatozó brókereknek. A hepehupás macskakövet tükörsima aszfaltra cserélik. Lebomló meszelés helyett naponta tisztított üvegfalak - „Kávéházak helyén mítingek és szolik, Móricz Zsigmond helyett villába zárt prolik.” (Gutting Revue) Ezzel együtt eltűnnek a falfeliratok is. Pedig ezek a vertikális vendégkönyvek - amiket az egész város írhat és olvashat - alkotják a másik Budapestet, vagy inkább Budapest másikját. Azt a világot, amelyben a Moszkva tér, a Kontroll, a Tesó és a Fehér Isten is játszódik. Fősodratúvá válni soha sem akaró mélyáram, a túlvilágított metropolisztól dühösen idegenkedő árnyékváros.

Minden régi falfelirat melankolikus. Könyörtelenül alá vannak ugyanis vetve „az eltűnés esztétikájának” (Paul Virilio), a vakolattal együtt lehámlanak. Aki nagyon szerencsés, persze felfedezheti akár a várost elfoglaló szovjet csapatok bevésett üzeneteit vagy a rendszerváltás éveinek falfeliratait is. De számos rejtélyes firka és egyértelmű felszólítás keletkezik mai is, mint például a következők:

Visszaút nincs, a félelmet leszarjuk - Akácfa utca, filc
A megoldás a közösségekben van - Knézich utca, festékszóró
VIII KERT - Korányi Sándor utca, festékszóró
Az agg gyerekek elveszett ideje - Káldy Gyula utca, festékszóró
Mindennap 56 - Kazinczy utca, festékszóró
Csendesen élünk - Dob utca, festék
kill your local provident credit agent - Erkel utca, stencil

Az ezredforduló óta a falakat inkább stencil, matrica, felragasztható flyer, figuratív falragasz borítja (legötletesebb talán a légkalapácsos szurikáta a Baross utca egyik lakatlan házán). De a város egyre inkább metropolisszá válik, amelyhez nem illik, hogy a falak - legalábbis efféle üzenetek számára - médiumok legyenek. Márpedig a város nemcsak közlekedésre szolgáló tér, hanem közlési térség is.

A graffitik megóvása, műalkotássá nyilvánítása többször felmerült már (a legismertebb megoldás Banksy londoni stenciljeinek kiállítása, sőt az első magyar graffiti - jellemző módon egy Sztriptíz felirat - kiöntését is javasolták már a Belvárosban). Balázs Géza nyelvészeti szempontból dokumentálta a tömegközlekedés feliratait (Firkálások a gödöllői HÉV-en. 1983), Müller Rolf pedig nagyszerű könyvbe foglalta a rendszerváltás előtti évek rendszerellenes feliratait, amelyeket rendőrségi fotók rögzítettek (Titkok - Képek - Nyolcvanas évek. 2011). Beszél hozzánk a város, amelynek nap mint nap olvasható bizonyítékai a városi régészet kitüntetett tárgyai lehetnének.

De a városantropológia mintájára létrehozott városi nyelvészet számára is értékes források ezek a valóságos ősleletek. A falak repedéseiben, az ajtófélfákban és a vakolaton őrzött maradványokat vizslatva fedezhetjük fel a kelenföldi tájnyelv és a budafoki dialektus nyomait. Nem egyszerű street art vagy csupán a public art legközönségesebb, mindenütt fellelhető fajtájáról van szó, hanem városi népművészetről, vagy még inkább nyelvemlékekről. Számtalan újmagyar siralomról.

Heidegger írja a következőket az 1947-es Levél a „humanizmusban” című szövege legvégén: „A gondolkodás alászáll ideiglenes létezésének szegénységébe. A gondolkodás egyszerű mondásba gyűjti a nyelvet.” Vagyis a létezés megzavarodására a szellem azzal válaszol, hogy a nyelv tömör kifejezéseibe zárul. Talán a fővárosi falak is megannyi tovább nem osztható szótömbje, mondhatni nyelvi prímszámokkal kifejezett mondanivalója is ehhez hasonló folyamat eredménye? Miután a kereskedelmi fecsegés és a marketing-mantrák beborították a falakat, ismét meg kell tanulnunk jelszavakban fogalmazni és kiáltványokban beszélni.

Olvassuk el a várost!

(Képmontázsunk a szerző józsefvárosi és óbudai felvételeinek felhasználásával készült.)
(A jobbklikken a hozzászóláshoz regisztráció szükséges.)
PNG | 2014. október 25.  | 22:46
# 1
A jóféle étlapra felveendő történelmi mutációk például itt: http://bigbandi.hu/Bognar-Zalan-Jojart-Gyorgy-Reznak-Erzsebet---Tegla
Az alkotmányozás kezd igazán mulattatóvá válni.
A szalonképes konzervatív tudja, hogy a liberalizmus és más baloldaliságok olyanok, mint az iszlám: betérni lehet, kitérni azonban nem, azért halál jár.
What we now call “civil resistance" often takes the form of mass rallies and demonstrations, as in Prague in 1989 and Tehran in 2009. People also engage in strikes, boycotts, fasts, and refusals to obey the law.
Alain de Benoist's 1985 book length essay, The Problem of Democracy is now available from the Arktos publishing house. Outside of specialist circles, and certainly within English speaking countries, Alain de Benoist may not be particularly well known.
Reagan accomplished an historical remoralization — not in the sense of renewing morality, but in restoring morale.
Discussion of the political impact of social media has focused on the power of mass protests to topple governments. In fact, social media's real potential lies in supporting civil society and the public sphere - which will produce change over years and decades, not weeks or months.