Nyomtatás
Ablak bezárása
Tanárvédelmi program
Thaisz Miklós | 2010. május 26.
Meg kellene végre érteni a liberális eszméket dogmaként kezelő oktatáspolitikusoknak, értelmiségieknek is: a tanárok tekintélyének növelése elengedhetetlenül szükséges - a diákoknak is.
A Magyarországon is sokat idézett McKinsey-jelentés és Fenton Whelan 2009-ben megjelent Lessons Learned című, rendkívül színvonalas elemzése egyaránt arra a következtetésre jutott a világ leghatékonyabb oktatási rendszereinek vizsgálata során, hogy az oktatás eredményessége elsősorban a pedagógusokon áll vagy bukik. A Büntető törvénykönyv szigorítása a közfeladatot ellátó pedagógusok védelme érdekében látszólag nem függ össze szorosan a pedagógus pálya presztízsével, a magyar oktatás színvonalát közvetlenül nem befolyásolja, áttételesen ugyanakkor igenis hozzájárulhat a tanárok tekintélyének növeléséhez, a pedagógus pálya vonzóbbá tételéhez.

A Népszabadság május 13-i száma terjedelmes írásban foglalkozik azzal a Fidesz-KDNP-s javaslattal, amely a Btk. szigorítása által "maximális védelmet" adna a pedagógusoknak az őket ért erőszakkal szemben. Az írás címlapon közölt összefoglalója ("a büntetőjogi eszközök hatástalanok") és a 2. oldalon olvasható leadje ("ez ugyanakkor inkább szimbolikus gesztus - a valódi problémát nem oldja meg") egyaránt azt sugallja, hogy a törvénymódosítás csak pótcselekvés és várhatóan semmi eredménye nem lesz.

A szerző túlságosan alábecsüli a jogszabály-módosítás üzenetértékét. Természetesen sem a jogalkotó, sem a pedagógus szakma nem gondolja azt, hogy ettől a jogszabály-változástól "megoldódik a probléma", nem lesznek többé tanárverések és ismét nagyobb lesz a tanárok tekintélye. Igaz az is, hogy a tanárokat inzultáló 18 év alatti diákok ezután sem lesznek kénytelenek szigorúbb szankcióktól tartani. Rendkívül fontos üzenete van ugyanakkor annak, hogy az új kormánytöbbség már egyik első, szimbolikus intézkedésével kifejezi szolidaritását az utóbbi években még a korábbiaknál is jobban elhanyagolt, magára hagyott, anyagilag ellehetetlenített pedagógusszakma iránt.

Varga Dóra a cikk címében felteszi a költői kérdést: "a diákot ki óvja?" - amely azt sugallja, hogy az új oktatási vezetés a tanárt fogja előnyben részesíteni a diákokkal szemben. A szerző megfeledkezik arról, hogy az elmúlt években számtalan, diákok jogait védő jogszabály született, amelyek ráadásul sokszor a tanárok, az iskola és a problémás gyerekek osztálytársainak érdekeit is sértik. A buktatás alsó tagozaton történő betiltását, az iskolák felvételiztetési jogának megtiltását/korlátozását, vagy a diákok késéseinek percenkénti számolását (amelynek eredményeként csak valóban 45 perces késés után adható igazolatlan óra) nemrég vezette be például a liberális oktatási kormányzat. A diákok jogainak biztosítása kétségtelenül nagyon fontos, az utóbbi időszakban azonban mintha átestünk volna a ló túloldalára. Való igaz, hogy az oktatási intézményekben előfordulnak a diákok sérelmére elkövetett tanári visszaélések is, ezeknek a visszaszorítását azonban leginkább úgy lehetne orvosolni, ha végre bevezetnénk a pedagógus életpályamodellt és az alkalmatlan pedagógusoktól - akárcsak a mások előrehaladását folyamatosan akadályozó diákoktól - könnyebben megszabadulhatnának az iskolák.

A tanárok jogi védettségének erősítését célzó javaslathoz hasonlóan a tanárok tekintélyének növelését, a pedagógusok iránti bizalmat fejezheti ki a buktatás alsó tagozaton való betiltásának várható eltörlése is. Az új kormány szimbolikus lépései bíztató kezdetet jelentenek, a nagy kérdés azonban valóban az, hogy a hamarosan kereszténydemokrata kézbe kerülő oktatási kormányzat képes lesz-e átfogó reformokat bevezetni és a pedagógus pálya presztízsét, anyagi megbecsültségét helyreállítani? Meg kellene végre értenie a liberális eszméket dogmákként kezelő oktatáspolitikusoknak, értelmiségieknek is: a tanárok tekintélyének növelése elengedhetetlenül szükséges az egész magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából. A most beterjesztett Btk. szigorítás nem a diákok ellenében, hanem a tanárokért és ezáltal - közvetetten - a diákokért születik.