Nyomtatás
Ablak bezárása
MSZP, SZDSZ: Szentkorona, ezerév
 | 2010. november 19.
1998-ban nemhogy az MSZP, de az SZDSZ is az alkotmány preambulumába iktatta volna a "Szentkoronát". Az "ezeréves folytonosságra" szintén utalni akartak.
Egy 1997-es tervezet után a Bihari Mihály, akkori MSZP-s országgyűlési képviselő által vezetett alkotmányelőkészítő-bizottság 1998 márciusában kész alkotmányszöveg-koncepciót tett le a Parlament asztalára. Bár annak elfogadására a közelgő választások miatt már nem került sor, érdemes szemezgetni, ki milyen megoldásokat alkalmazott volna azokban a vitákban, melyeknek süvítő szele ma is át meg átjárja a Kárpát-medence politikai zegzugait.

Az alábbiakban szöveghűen közöljük az MSZP és az SZDSZ által támogatott preambulum-szövegeket.

Az MSZP által támogatott változat:

"Magyarország történelmi hagyományainak - amelyeket a magyar Szentkorona is jelképez -, az alkotmányosság egyetemes értékeinek tiszteletben tartásával, a magyar állam ezeréves folytonosságának megerősítéseként a magyar nép ünnepélyesen kinyilvánítja azt az akaratát, hogy - a szabadság, egyenlőség, testvériség szellemében - megvalósítja a demokráciát és a jogállamiságot, biztosítja és védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, és úgy kívánja érvényre juttatni a népszuveneritást, hogy az összhangban álljon a nemzetek közötti egyenjogúság és békés együttműködés alapelvével. Mindezek jegyében az Országgyűlés - tiszteletben tartva a magyar állampolgárok akaratát - elfogadja a Magyar Köztársaság Alkotmányát."

Az SZDSZ által támogatott változat:

"Magyarország történelmi hagyományainak - amelyeket a magyar Szentkorona, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az 1956-os forradalom, valamint a demokratikus állam és függetlenség 1989-90-es megteremtése is jelképez -, az alkotmányosság egyetemes értékeinek tiszteletben tartásával, a magyar állam ezeréves folytonosságának megerősítéseként a magyar állampolgárok közössége ünnepélyesen kinyilvánítja azt az akaratát, hogy - a szabadság, egyenlőség és testvériség szellemében - megvalósítja a demokráciát és a jogállamiságot, biztosítja és védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, és úgy kívánja érvényre juttatni a népszuverenitást, hogy az összhangban álljon a nemzetek közötti egyenjogúság és békés együttműködés alapelvével. Mindezek jegyében az Országgyűlés - tiszteletben tartva a magyar állampolgárok akaratát - elfogadja a Magyar Köztársaság Alkotmányát."

(Forrás: Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő munkájának dokumentumai, 1994-1998. Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 1998.)