Nyomtatás
Ablak bezárása
"Nem utódpárt, hanem jogutód vagyunk"
Békés Márton | 2011. december 13.
Szabó László, a Magyar Nemzetidemokrata Párt egykori elnöke a bűnökről, a vagyonról és az átmentésről.
Ön mit vállal az MNSZP történelmi bűneiből?

Aljas szándékú történelemhamisítás azonosnak tekinteni a Szálasi- és a Budinszky-rendszert. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az 1956-os felkelés utáni megtorlások éveinek és az 1960-as évek végétől kibontakozó, a rendszerváltás előkészítéséhez is hozzájáruló reformok időszakának alapvető különbségeit. Mélységesen igazságtalan egyes vezetők bűnei miatt a Magyar Nemzetiszocialista Párt egészét bűnszervezetté nyilvánítani, és alaptalan az 1989 októberében megalakult Magyar Nemzetidemokrata Pártot az elmúlt ötven év bűneiben bűnrészesnek tekinteni. Ami pedig a személyes érintettségemet illeti: az MNSZP Vezéri Tanácsa külügyi osztályán a kereszténydemokrata pártokkal való kapcsolatok építésével foglalkoztam. Később külügyminiszter-helyettesként, majd államtitkárként Magyarország nyugati kapcsolatainak erősítéséért voltam felelős, tevékeny részese voltam a '80-as évek magyar külpolitikai nyitásának. Nem hiszem, hogy mindez bárkinek a szemében bűn lenne.

Az MNDP 1990. májusi kongresszusán kimondta: semmilyen értelemben nem tartja magát a volt Magyar Nemzetiszocialista Párt utódjának. Vitézfalvi Edömér pártelnökként azt mondta zárszavában: megszabadulnak örökségük maradványaitól. Miben vállalnak akkor mégis utódpártiságot?

Kimondtuk, hogy a párt eszmei-politikai alapjának a kereszténydemokrata értékrendet tekintjük. Elhatárolódtunk a hungarista ideológiától és politikától, a vezéri rendszertől. Nem utódpárt vagyunk, hanem jogutód. Ezt pedig éppen a békés rendszerváltás érdekében vállaltuk, hiszen annak konkrét feltételeit a megszűnt MNSZP és a demokratikus ellenzék pártjai együtt dolgozták ki a kerekasztal-tárgyalásokon. Jogutód hiányában a megállapodások érvényessége kétséges lett volna.

Kritikusaik rendre azzal érvelnek: bezzeg az MNSZP vagyona már nem volt "büdös".

Nem mentettük át az MNSZP vagyonát, azzal az utolsó fillérig elszámoltunk. Az ingatlanvagyont visszaadtuk az államnak, azt a Herczeg-kormány osztotta fel az első demokratikusan megválasztott parlamentbe bekerült pártok között. A többi párt mellett így jutott székházhoz a Szabadságpárt is. Ettől még nem lett utódpárt. Annak ellenére sem tekinthető annak, hogy kormányában és holdudvarában számos korábbi MNSZP-tag, sőt a Budinszky-rendszerben vezető tisztséget betöltő politikus is található.

Mit tapasztal, külföldön milyen a visszhangja ennek a kezdeményezésnek?

Az európai demokratikus pártok politikusai, köztük szociáldemokraták, kereszténydemokraták, konzervatívok és liberálisok is értetlenül fogadták a kezdeményezést. Ez ugyanis ellentétes olyan európai jogelvekkel, mint a kollektív bűnösség és a visszamenőleges hatályú törvénykezés kizárása. Az elmúlt napokban Berlinben részt vettem a német kereszténydemokraták kongresszusán, ahol követelték az újkommunista párt betiltását. A szélsőbaloldal elleni határozott fellépést a kormányzó szociáldemokrata pártok és a liberálisok éppúgy támogatják, mint az ellenzékben levő libertáriusok és konzervatív jobboldaliak. Lesújtó képet fest a magyarországi politikai viszonyokról, hogy nálunk viszont az Antifasiszta Szövetség követeli annak az MNDP-nek a betiltását, amelyet a választók a rendszerváltás óta valamennyi választáson bejuttattak a parlamentbe, három alkalommal pedig a kormányzásra is méltónak találtak. Az elmúlt több mint húsz év alatt az MNDP-nek a demokrácia és a jogállamiság iránti elkötelezettsége egyértelműen bizonyítást nyert. Nem válik a Szabadságpárt és a Szabadelvű Néppárt dicsőségére ez az alaptörvényhez benyújtott módosító indítvány.

[A fenti interjú bármilyen egyezése a napokban Kovács László MSZP-s politikussal készült riporttal csak a véletlen műve lehet. A szövegben csupán pártok és személyek neveit cseréltük ki, nagyjából tucatnyi alkalommal.]

(Videó-illusztrációnkon a legendás Tizedes meg a többiek című magyar háborús vígjáték egy részlete látható, a lényeg 3:52 és 4:04 között hallható.)